Nilgün Kaplan

Gevrek Haber Yazarı

Başlarken…

21 Aralık 2020

Yeni bir yolculuk,

Yeni bir bakış,

Yeni bir merhaba…

★★★

Dünya genelinde yüzbinlerce, Türkiye’de binlerce, Gaziantep’te onlarca gazete var.

Kitle iletişim araçlarının dünyayı küresel bir köye çevirdiği / çevireceği, eski bir söz… (Marshall McLuhan)

Dergiler şimdiden nostaljik köşelerine çekildi bile… Basılı gazeteler çok uzak olmayan bir gelecekte sınırlı sayıda basılarak “hobi”lere hitap edecek. TV’ler ise yavaş yavaş ekranlarını internet ortamına taşıyor…

Bugün ve gelecek dijital medyanın!

★★★

Biz de bu platformda, objektif ve tarafsız bir gözle, insanlık için kendi ölçümüzde iyi şeyler söylemenin gayretinde olacağız.

Gazeteciliğin evrensel ilke ve değerlerinden ayrılmadan…

Siyasi görüş ve ideolojilere eşit mesafede durarak…

Haklı ile haksızı, adil olan ile adaletsiz olanı birbirinden kalın çizgilerle ayırarak…

HESAPLARA VE ÇIKARLARA ALET OLMADAN…

Temel kriteri, ülkenin, memleketin ve halkın çıkarları kılarak…

Demokrasinin güzergâhını takip ederek…

★★★

Dijital gazeteciliği yalın ve somut bir dille yapacağız.

Güncel ve hızlı bir habercilik hedefimizdir.

Kaliteli ve yol gösterici yazılar, yorumlar, değerlendirmeler barındıracağız.

Estetik, görsel kalite önceliklerimizden biri olacak.

Gaziantep’ten ülke geneline, oradan da okurumuzun ihtiyaçları ölçüsünde dünyaya uzanacağız.

Rutinin yanısıra özel haberler, röportajlar, dosyalar ve anketlerle vb. içerik zenginliği sağlayacağız.

★★★

Bize ileteceğiniz bilgiler, videolar, fotoğraflar önümüzü açacaktır.

Ulaştırdığınız eleştiriler, yorumlar, öneriler, rehberimiz olacaktır.

Hiperaktif bir gazete - okur ilişkisi/iletişimi oluşturmak istiyoruz.

★★★

Neden Gevrek Haber?

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre gevrek kelimesi şu anlamlara geliyor:

- Kolayca kırılıp ufalanan

- Ağzın içinde kolayca parçalanıp dağılacak biçimde hazırlanmış bir çörek türü

- Şen, neşeli (gülüş)

Bizim ise, deyim yerindeyse tercümemiz şöyle:

Gevrek kelimesi, günlük hayatta en çok fırından yeni çıkmış, mis gibi kokan, susamları dile - damağa davetiye çıkaran simit için kullanılır.

SİMİT;

Herkesin erişebildiği…

Herkesin sevdiği…

Her ağızda tat bırakan ve ağızda ufalanıp, dağılan…

Sindirimi ve hazmı kolay…

Unutulmaz, eşsiz hatıralara vesile olan…

Evet! Bizim “gevrek”imiz böyle bir gevrek…

Hoşgeldiniz!

Son Yazılar