Türberküloz'da erken tanı önemli

Özel MMT Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İlker Özsaraç, tüberkülozun dünyanın en eski ve en yaygın enfeksiyon hastalığı olduğunu belirterek, hastalıkta erken tanı ve tedavisi konusunda uyarılarda bulundu.

Gevrek Haber
13:34 -
0 yorumun tümünü göster
Türberküloz'da erken tanı önemli

Halen dünya nüfusunun 1/3 ‘ü tüberküloz hastalığı ile enfekte olduğunu söyleyen Özel MMT Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İlker Özsaraç, “Her saniye bir kişi TB basili ile enfekte olmaktadır. Tüberküloz savaşında kısa süreli kombine tedavi ile ciddi başarılar elde edilmiştir. Tüberküloz savaşında elde edilen başarı nedeniyle TB savaşının gevşetilmesi, HIV artışı, göçler, turizm, gelişmekte olan ülkelerde sosyo-ekonomik gerilemeler, kötü tedavi programları ve düzensiz ilaç kullanımları nedeniyle 1980’li yıllarda MDR-TB ve 1990’lı yıllarda XDR-TB hastalıklarının ortaya çıkması ve giderek artması nedeniyle tüberküloz dünyada ciddi bir küresel tehdit haline gelmiştir” dedi.

Tüberküloz enfeksiyonu için yüksek riskli grupların tüberküloz hastası ile teması olanlar, ceza evlerinde kalanlar ve sağlık çalışanları olduğunu belirterek, "Tüberküloz dışı mikobakterilerin görülme sıklığının yüksek olduğu ve BCG aşısının yapıldığı ülkelerde Tüberkülin Cilt Testi(TCT)’nin özgüllüğü düşüktür. Antijene özgül T hücrelerinin tüberküloz tanısında kullanımını esas alan interferon-gama salınım testleri testleri (İGST) geliştirilmiştir. Bu testler aktif TB tanısında standart tanı metotlarının yerini alamamakla birlikte koruyucu tedavi için hasta seçiminde risk değerlendirmesinin bir parçası olarak kullanılabilirler. Tüberküloz kontrolünde en önemli konu, hastaların erken tanısı ve etkili tedavisidir. Bu, hastalığın toplumda azalmasını ve bulaşmanın önlenmesini sağlar. Tüberkülozda koruyucu önlemler; aşı uygulaması, koruyucu tedavi ve enfeksiyon kontrolüdür. Aşı ile ilgili son yıllarda yoğunlaşan çabalara karşın, BCG aşısı dışında etkili yeni bir aşı halen bulunamamıştır. Enfeksiyon kontrol önlemleri, özellikle sağlık kurumlarında ve toplu yaşanan yerlerde bulaşmayı önlemeye yönelik yönetimsel, mühendislik ve kişisel koruyucu önlemleri içermektedir” diye konuştu.

Yeni veri eklenmemiş.

Son Yazılar