Ödeme yok

Sosyal Güvenlik Kurumu, hastanede mağduriyet yaşanmaması için bu konuda merak edilen sorulara açıklık getirdi. İlave ücretlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'nca belirlenen oranları geçmemesi gerekiyor.

Gevrek Haber
10:46 -
0 yorumun tümünü göster
Ödeme yok

Sağlıkta "katılım payı uygulaması, acil sağlık hizmetleri, ilave ücretler" 83 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. Özel hastanelerde tartışma konusu olan ilave ücretler başta olmak üzere sürpriz faturayla karşılaşmamak için sosyal hakları bilmek gerekiyor. Geliri düşük vatandaşın katılım payı iade edilirken, acil servislere başvuruda katılım payı ödenmiyor. Enjeksiyon yaptırmak acil hâl kapsamına girmiyor ve katılım payı sadece ayakta muayeneden alınıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, hastanede mağduriyet yaşanmaması için bu konuda merak edilen sorulara açıklık getirdi. İlave ücretlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'nca belirlenen oranları geçmemesi gerekiyor.

Geliri düşük vatandaşlardan kesilen katılım payı iade ediliyor. Acil servise başvuran kanser hastalarından hiçbir ilave ücret alınmıyor ve acil servislere başvuruda katılım payı ödenmiyor.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre özel sağlık hizmeti veren yerlerde 15 lira olan katılım payı üniversite hastanelerinde 8 lira. Sigortalı, emekli diş protez katılım bedelinin yüzde 10'u ödeniyor, bir reçetede üç kutuya kadar 3 lira alınıyor.

Acil başvurularda hiçbir şekilde ücret alınmaz. Hekim değerlendirmesi sonrası acil durum kabul edilmeyenlerden ilave ücret alınır. Sözleşmeli hizmet veren vakıf üniversiteleri, özel sağlık hizmet sunucularınca ilave ücret alınıyor. Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yer alan kuruma fatura edilen işlem bedellerinin iki katına kadar ilave ücret istenebiliyor.

Özel hastaneler, ilave ücret oranlarını gösteren tabelayı vatandaşların görebileceği bir yere asmak, kişileri ilave ücret konusunda bilgilendirmek zorunda. Bu ücretlere ilişkin hasta ve veya yakınlarının yazılı onayının alınması zorunluluğu bulunuyor. İşlem sonrası herhangi bir gerekçe ile ilave ücret istenemez.

Kanser hastalarından hiçbir ilave ücret alınmaz. Yapılan radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri de bu kapsamda yer alıyor. Acil hâl nedeni ile sunulan acil sağlık hizmetleri için, hiçbir genel sağlık sigortalısından katılım payı alınamaz.

Reçeteleri düzenlenmiş hastalara yapılan enjeksiyon işlemleri için sadece enjeksiyonun bedeli tanımlı kod üzerinden karşılanıyor. Enjeksiyon yaptırmak acil hal kapsamına girmiyor.

Sözleşmeli özel ve üniversite hastaneleri tercih edenlerden işlem bedelinin iki katına kadar ilave ücret alınıyor. İstirahat raporu için ücret alınamaz.

Sözleşmesi olan hastanelerde karşılanıyor. Özel hastane tercihinden dolayı ameliyatın SUT ve eklerinde yer alan kuruma fatura edilen işlem bedelinin iki katına kadar ilave ücret alınabilir.

GSS kapsamındakilerden kemik iliği nakli merkezi ruhsatı olan yerlere başvurmaları halinde organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, ilave ücret alınamaz.

GSS kapsamındakilerden yoğun bakım için ilave ücret ödemiyor. Özel hastaneler, iki kişilik oda için işlem bedelinin 1.5 katını, tek yataklı oda için 3 katını geçmeyecek ilave ücret alabilir.

Özel hastanede kardiyovasküler cerrahi işlemler için (İstisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç) ilave ücret alınmıyor.

Sağlık hizmet sunucuları yeni doğana verilen sağlık hizmetleri ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden hiçbir ilave ücret alamazlar. Küvöze alınma işleminde de ilave ücret alınamaz.

Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında bizzat öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında verilen sağlık hizmetleri için ilave ücret alınır.

İşlem için SUT'ta yer alan kuruma fatura edilen işlem bedelinin iki katına kadar ilave ücret alınabilir. Bu ücretler bir defada asgari ücretin iki katını geçemez.

Sağlık Bakanlığı'nca organ nakli merkezi ruhsatı olan sağlık hizmeti sunucularında yapıldığında karşılanıyor. Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri, ilave ücret alınamayacak hizmetler arasında sayılıyor. Bu tedavilerden hiçbir ilave ücret alınmaz.

Ayakta tedavide ilaçlar için SGK'dan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden bedelin yüzde 10'u, çalışanlardan ise yüzde 20'si alınıyor. Üç kutuya kadar temin edilen ilaçlar için 3 lira, 3 kutuya ilave her bir kutu için 1 lira reçete katılım payı tahsil ediliyor.

Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinden, vücut dışı protez ve ortezlerden, ayakta tedavide sağlanan ilaçlardan, yardımcı üreme yöntemi tedavisinden alınır. Muayene katılım payı da ayakta muayenelerden alınıyor. İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 6 lira, üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 lira, üniversite hastanelerinde 8, özel hastanelerde 15 lira katılım payı alınıyor.

Yeni veri eklenmemiş.

Son Yazılar